LUẬT BIỂU TÌNH HAY LUẬT VỀ HỘI HỌP?

Liên quan đến việc xây dựng Luật biểu tình tại Việt Nam, đã có nhiều quan điểm, lập luận khác nhau về sự cần thiết và các nội dung. Trong bài viết...

10 luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2016

Từ ngày 1/1/2016, 10 luật mới có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG THÍCH ĐÁNG (BLC 23 CESCR)

Ủy ban Quyền Kinh tế xã hội của LHQ (CESCR) đầu năm nay đã thông qua Bình luận chung số 23 (2016)về Quyền hưởng điều kiện làm việc thích đáng và thuận...

Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền LHQ

Hội đồng Nhân quyền LHQ được thành lập vào năm 2006, là cơ quan nhân quyền chính yếu của hệ thống LHQ. Năm 2013, Việt Nam được bầu trở thành thành viên...SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Chuyển đổi thành công nhờ đối thoại tại Tunisia

Tunisia là trường hợp có sự chuyển đổi dân chủ thành công nhất trong số các quốc gia diễn ra biến động trong phong trào Mùa Xuân Arap. Nhờ vai trò của các...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ngày 12/12/2015, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại trụ sở Quốc hội, Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

Một số nghiên cứu mới về Xã hội dân sự Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng, đóng góp của các tổ chức XHDS đối với thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ngày càng...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Tuyển cộng tác viên

Nhóm nghiên cứu, giáo dục về quyền con người chúng tôi hiện đang tìm tình nguyện viên để thực hiện một số công việc dịch thuật, biên soạn tài liệu...