Việt Nam đang trong xu thế hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới. Không chỉ hội nhập về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, pháp luật Việt Nam cũng phải đáp ứng đòi hỏi phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

 

Pháp luật quốc tế về quyền con người (International Human Rights Law), hay còn được gọi là luật nhân quyền quốc tế, là một lĩnh vực tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, dù rằng nhà nước đã tham gia vào nhiều điều ước quốc tế cơ bản về nhân quyền. Do vậy, tôi lập nên trang web này với mục đích chủ yếu nhằm giới thiệu đến bạn đọc các điều ước quốc tế và các khía cạnh pháp lý về quyền con người.

 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống luật pháp quốc gia đang tiếp tục được xây dựng, việc đối chiếu, so sánh với các chuẩn mực quốc tế là rất cần thiết. Hơn thế nữa, Việt Nam vốn có truyền thống tôn trọng và bảo vệ con người, việc tìm lại và phát huy những yếu tố tích cực trong lịch sử, văn hoá truyền thống cũng là một nguyện vọng của chúng tôi.

 

Các nội dung cơ bản của trang web, phục vụ mục đích học thuật, gồm có:

 

·        Khuôn khổ pháp luật quốc tế liên quan đến quyền con người;

·        Các Giáo trình, sách cơ bản do chúng tôi tham gia biên soạn;

·        Các chuyên khảo, nghiên cứu một số lĩnh vực cụ thể;

·        Tin tức về hoạt động nghiên cứu và giáo dục liên quan.

 

 

Trân trọng.


 

Hà Nội, 2010