UB Nhân quyền LHQ kết luận về Việt Nam

UB Nhân quyền LHQ, cơ quan giám sát việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) đã xem xét việc báo cáo của đoàn nhà nước...

UB LHQ nhận xét về thực thi Công ước chống tra tấn tại Việt Nam

Ủy ban chống tra tấn LHQ đã xem xét báo cáo đầu tiên của Việt Nam tại các cuộc họp vào ngày 14 và 15/11/2018. Ủy ban đã thông qua bản Nhận xét kết luận...GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CỦA CHÍNH TRỊ XANH

Năm 2017, Đại hội các đảng xanh và phong trào xanh toàn cầu lần thứ 4 được tổ chức tại thành phố Liverpool, Anh quốc. Đại hội, với sự tham gia của 110...

QUYỀN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ QUỐC TẾ BẢO VỆ

Quyền về môi trường (còn được gọi là “quyền đối với môi trường trong lành”, hay “quyền môi trường) ngày càng được công nhận rộng rãi trong pháp...Quyền riêng tư trên Internet

Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, có vai trò tích cực thúc đẩy dân chủ, tự do và các quyền con người. Cạnh đó, Internet...

SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lịch sử Việt Nam

"Với ảnh hưởng tương đối bao trùm của Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo, tự do tôn giáo tại Việt Nam hẳn nhiên đã chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhận...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp để làm gì?

Trong khi có những quy định tại các Luật hoặc Nghị định bị coi là trái với hiến pháp/ vi hiến, việc thiếu hụt một cơ chế bảo hiến bằng tư pháp (tòa...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

SÁCH MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN HIỆN ĐẠI

Sách gồm 41 bài viết bởi các tác giả đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác nhau. Sách mới được NXB Khoa học Xã hội xuất...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Giáo dục nhân quyền trong hệ thống chính quy

Tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục...