DOANH NGHIỆP VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Sách "Doanh nghiệp và quyền con người: Một số vấn đề cơ bản", Nxb. Trí Thức, 2017, giới thiệu các chuẩn mực và cơ chế quốc tế, các vấn đề căn bản liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp và nhà nước về quyền con người.

SÁCH VỀ CƠ QUAN NHÂN QUYỀN QUỐC GIA

Tại các diễn đàn quốc tế, nhà nước Việt Nam đã một số lần đưa ra cam kết về việc thành lập Cơ quan Nhân quyền Quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có một phương án cụ thể nào được trình bày chính thức để công chúng, truyền thông và Quốc hội thảo luận.

Một số nghiên cứu mới về Xã hội dân sự Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng, đóng góp của các tổ chức XHDS đối với thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn. Việc hiểu biết đầy đủ hơn về hiện trạng XHDS, những lĩnh vực, phương thức hoạt động của các tổ chức XHDS, các khó khăn, thách thức mà XHDS đang đối diện hiển nhiên là rất cần thiết.

Sách ABC VỀ BẦU CỬ

Góp phần tham gia thảo luận về tiến trình bầu cử đang diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi gần đây biên soạn cuốn sách "ABC về bầu cử" (Nxb. Hồng Đức, tháng 3/2016).

GIÁO TRÌNH NHÂN QUYỀN Ở ĐÔNG NAM Á

Giáo trình "An Introduction to Human Rights in Southeast Asia" được biên soạn phục vụ cho các chương trình đại học trong khu vực, đáp ứng sự thiếu hụt các tài liệu có những chủ đề được các quốc gia trong khu vực quan tâm.

Sách Hội & Tự do hiệp hội, 2015

Trong bối cảnh Dự thảo Luật về Hội mới đang được thảo luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nhỏ với tên gọi "Hội & Tự do hiệp hội".

HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản vào năm 2011. Cuốn sách, gần 1.500 trang, đã dịch các văn kiện nhân quyền quốc tế theo hệ thống sắp xếp trên trang tin điện tử của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).

GIÁO TRÌNH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Từ năm 2007, môn học Lý luận về Nhân quyền bắt đầu được giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội. Để phục vụ cho môn học, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người đã được xuất bản lần đầu năm 2009 (Nxb. Chính trị quốc gia) và tái bản lần thứ 1 trong Quý IV năm 2011 (Nxb. Đại học quốc gia HN).

ABC VỀ HIẾN PHÁP

Góp phần tham gia vào các diễn đàn sôi động về sửa đổi Hiến pháp, chúng tôi gần đây đã biên soạn cuốn sách "ABC về Hiến pháp" (NXB Thế giới, QI 2013).

HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Cuốn sách "Hỏi đáp về Quyền con người" được Khoa Luật - ĐHQGHN tái bản (lần thứ 2) vào đầu năm 2013.