SÁCH MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN HIỆN ĐẠI

Sách gồm 41 bài viết bởi các tác giả đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác nhau. Sách mới được NXB Khoa học Xã hội xuất bản, tháng 7/2023, gồm 2 phần: I) Một số vấn đề chung; II) Một số vấn đề Việt Nam.

ABC VỀ CÔNG ĐOÀN

Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về công đoàn, kinh nghiệm của phong trào công đoàn trên thế giới và những quy định mới về công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động mới (2019) của Việt Nam. Cuốn sách được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành tháng 8 năm 2020.

ĐỌC SÁCH NHẬP MÔN VỀ DÂN CHỦ

Tài liệu về dân chủ bằng tiếng Việt hiện còn tương đối hạn chế về số lượng. Tuy vậy, với nỗ lực quý báu của một số dịch giả, nhà xuất bản, một số cuốn sách đã có thể giúp bạn đọc có những kiến thức căn bản trong lĩnh vực này. Hiểu biết, tri thức nền tảng mới có thể giúp cho các cuộc thảo luận về dân chủ, cũng như bất kỳ chủ đề nào khác, có chất lượng.

DOANH NGHIỆP VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Sách "Doanh nghiệp và quyền con người: Một số vấn đề cơ bản", Nxb. Trí Thức, 2017, giới thiệu các chuẩn mực và cơ chế quốc tế, các vấn đề căn bản liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp và nhà nước về quyền con người.

SÁCH VỀ CƠ QUAN NHÂN QUYỀN QUỐC GIA

Tại các diễn đàn quốc tế, nhà nước Việt Nam đã một số lần đưa ra cam kết về việc thành lập Cơ quan Nhân quyền Quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có một phương án cụ thể nào được trình bày chính thức để công chúng, truyền thông và Quốc hội thảo luận.

Một số nghiên cứu mới về Xã hội dân sự Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng, đóng góp của các tổ chức XHDS đối với thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn. Việc hiểu biết đầy đủ hơn về hiện trạng XHDS, những lĩnh vực, phương thức hoạt động của các tổ chức XHDS, các khó khăn, thách thức mà XHDS đang đối diện hiển nhiên là rất cần thiết.

Sách ABC VỀ BẦU CỬ

Góp phần tham gia thảo luận về tiến trình bầu cử đang diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi gần đây biên soạn cuốn sách "ABC về bầu cử" (Nxb. Hồng Đức, tháng 3/2016).

GIÁO TRÌNH NHÂN QUYỀN Ở ĐÔNG NAM Á

Giáo trình "An Introduction to Human Rights in Southeast Asia" được biên soạn phục vụ cho các chương trình đại học trong khu vực, đáp ứng sự thiếu hụt các tài liệu có những chủ đề được các quốc gia trong khu vực quan tâm.

Sách Hội & Tự do hiệp hội, 2015

Trong bối cảnh Dự thảo Luật về Hội mới đang được thảo luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nhỏ với tên gọi "Hội & Tự do hiệp hội".

HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản vào năm 2011. Cuốn sách, gần 1.500 trang, đã dịch các văn kiện nhân quyền quốc tế theo hệ thống sắp xếp trên trang tin điện tử của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).