HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Cuốn sách "Hỏi đáp về Quyền con người" được Khoa Luật - ĐHQGHN tái bản (lần thứ 2) vào đầu năm 2013.


Cuốn sách này gồm 92 câu hỏi đáp về 4 chủ đề cơ bản:


- Khái lược về quyền con người;
- Luật nhân quyền quốc tế (các chuẩn mực & cơ chế);
- Nội dung một số quyền con người theo pháp luật quốc tế và Việt Nam;
- Lịch sử, tư tưởng Việt Nam về quyền con người.

Kèm theo còn có 3 phụ lục (Danh mục các điều ước nhân quyền; các điều ước mà Việt Nam là thành viên; Bộ luật Nhân quyền Quốc tế).

Trân trọng giới thiệu đến các bạn!

XEM SÁCH PDF HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI.


Các tin khác: